(1)
VircB. V Iskanju Inovativnih Pristopov Pri Interdisciplinarnem Raziskovanju Libretov glasbenogledaliških Del. DMD 2021, 17.