[1]
ŠterK. 2015. Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu. De musica disserenda. 5, 1 (jun. 2015), 107-135. DOI:https://doi.org/10.3986/dmd05.1.08.