[1]
GolecB. 2021. Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759. De musica disserenda. 17, 2 (sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/dmd17.2.03.