The Contribution of Pierluigi Petrobelli to Tartini Studies / Prispevek Pierluigija Petrobellija k študijam o Tartiniju

  • Sergio Durante Univerza v Padovi
Ključne besede: Pierluigi Petrobelli, Giuseppe Tartini, metodologija muzikoloških raziskav, glasbene izdaje

Povzetek

Spomladi leta 2012 je v Benetkah umrl Pierluigi Petrobelli, od začetka pa do zadnjih dni svoje muzikološke kariere zavzet raziskovalec življenja in glasbene zapuščine Giuseppa Tartinija. Postavil je temelj za nadaljnje raziskave. Za svoje nenavadno vseživljenjsko zanimanje za skladatelja iz Pirana je imel objektivne (raziskovalne) in subjektivne motive. Zapustil je bogat zasebni arhiv z osebnimi spomini kot tudi dokumentarnim gradivom. Na primeru Petrobellija, a tudi drugih, avtor izpostavlja najnujnejše in pomembne smernice za nadaljnje raziskave o Tartiniju in tudi širše evropske glasbe 18. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-24
Kako citirati
1.
Durante S. The Contribution of Pierluigi Petrobelli to Tartini Studies / Prispevek Pierluigija Petrobellija k študijam o Tartiniju. DMD [Internet]. 24. junij 2015. [citirano 29. maj 2020.];10(1):11-8. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2210
Rubrike
PRISPEVKI