Sudbina nacionalnih historiografija u globalnom kontekstu

  • Eva Sedak Univerza v Zagrebu, Akademija za glasbo
Ključne besede: glasbeno zgodovinopisje, nacionalne glasbene kulture, globalizacija v glasbi

Povzetek

V evrocentristično usmerjenih zgodovinah glasbe so imele nacionalne glasbene kulture podrejeno vlogo. V drugi polovici 20. stoletja je proces globalizacije bistveno spremenil razmerja med centrom in periferijo ter relativiziral pojem nacionalnega. V novih razmerah je treba najti novo glasbenozgodovinopisno paradigmo, ki bo zajela vso kompleksnost odnosov in aspektov, kot jih v zgodovini glasbe prepoznava sodobna teoretična misel.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-23
Kako citirati
1.
Sedak E. Sudbina nacionalnih historiografija u globalnom kontekstu. DMD [Internet]. 23. junij 2015. [citirano 10. julij 2020.];8(2):7-19. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2121
Rubrike
PRISPEVKI