"Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane"

  • Matjaž Barbo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Anton Martin Slomšek, slovenska glasba, nacionalna glasbena identiteta, pesmarice

Povzetek

Anton Martin Slomšek (1800–62) velja za enega najpomembnejših osebnosti prve polovice 19. stoletja na Slovenskem. S svojo izrazito narodnobuditeljsko držo zaznamuje slovensko nacionalno identiteto svojega časa, hkrati pa kot muzikalno občutljiv vzgojitelj poudarja pomen glasbe pri oblikovanju posameznikovega in širšega narodnostnega značaja. Referat skuša odgovoriti na vprašanja, kako se poudarjena zunajglasbena funkcija sklada z idejo avtonomno glasbeno lepega, ki se uveljavlja v času, ko je Slomšek živel, kako te ideje vplivajo nanj in v kolikšni meri v njegovih spisih odzvanja estetika prejšnjih stoletij, vse od antičnih in zgodnjekrščanskih piscev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-10
Kako citirati
1.
Barbo M. "Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane". DMD [Internet]. 10. junij 2015. [citirano 10. julij 2020.];3(1):55-3. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2028
Rubrike
PRISPEVKI