Umetniški značaj proti smotru. Med polariziranjem in harmoniziranjem

  • Marija Bergamo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: glasbeno avtonomno, glasbeno funkcionalno, glasbena ustvarjalnost

Povzetek

Glasbeno avtonomno in uporabno sodita med časovno zamejene ideje in kategorije, ki jih je težko enopomensko opredeliti. Razmislek sooča možna pojmovanja in razlagalne okvire na področju individualnega ustvarjalnega procesa ter v življenju glasbe v družbenem prostoru 19. stoletja, hkrati pa poskuša zaznati mejo, ki naj bi zaznamovala stvarno in ne le ideološko utemeljeno razliko med še vedno estetsko pomembnim/sprejemljivim in umetniško nepomembnim.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-09
Kako citirati
1.
Bergamo M. Umetniški značaj proti smotru. Med polariziranjem in harmoniziranjem. DMD [Internet]. 9. junij 2015. [citirano 29. maj 2020.];2(2):21-8. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2014
Rubrike
PRISPEVKI