Poskus rekonstrukcije repertoarja latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice v času delovanja Antona Foersterja (1868–1908)

  • Aleš Nagode Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Anton Foerster, cecilijanstvo, repertoar

Povzetek

Prispevek poskuša na podlagi skromnih ohranjenih virov rekonstruirati repertoar latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice, ki je pomemben za razumevanje razvojnih tokov v slovenski cerkveni glasbi druge polovice 19. stoletja. Zbrani podatki kažejo, da pomeni Foersterjevo delovanje globok prelom s tradicijo in dosledno uveljavitev cecilijanskih načel.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-05-29
Kako citirati
1.
Nagode A. Poskus rekonstrukcije repertoarja latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice v času delovanja Antona Foersterja (1868–1908). DMD [Internet]. 29. maj 2015. [citirano 12. avgust 2020.];1(1-2):95-113. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2001
Rubrike
PRISPEVKI