Zgodovina publikacije

De musica disserenda je mednarodna muzikološka znanstvena revija, ki jo je ob svoji petindvajsetletnici leta 2005 ustanovil Muzikološki inštitut ZRC SAZU in jo od takrat tudi izdaja pri Založbi ZRC. Ustanovni člani, ki so sestavljali tudi prvi uredniški odbor, so bili Jurij Snoj, Metoda Kokole, Nataša Cigoj Krstulović in Matjaž Barbo. Na spletu revija v prostem dostopu izhaja od leta 2012, pri čemer so v spletnem arhivu revije tudi starejše številke.

[obsežnejša zgodovina revije je objavljena v OJS pod Zgodovina publikacije, vendar samo v slovenščini]