Pingjiu, Zhang, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China