Polak, Slavko, Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska 10, SI-6230 Postojna, Slovenia