Hajna, Nadja Zupan, Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenia