Petrič, Metka, Karst Research Institute ZRC SAZU, SI-6230 Postojna, Titov trg 2, Slovenia