Pahor, Marko, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana