Gams, Ivan, Ul. Pohorskega bat. 185, 1000 Ljubljana, Slovenia