Ginés, Àngel, Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa. Km 7.5, E-07071 Palma de Mallorca, Spain