Author Details

Delak Koželj, Zvezda, Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia