Author Details

Turk, Janez, Karst Research Institute SRC-SASA, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenia