Author Details

Turk, Ivan, Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

  • Vol 31, No 2 (2002) - Original papers
    Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju: Paleoklima in paleomikrookolje v jami Divje babe I, Slovenija / Assessing Humidity in an Upper Pleistocene Karst Environment: Palaeoclimates and Palaeomicroenvironments at the Cave Divje babe I, Slovenia
    Abstract  PDF