Vol 31, No 2 (2002)

Table of Contents

Original papers

Ivan Mlakar PDF
O nastanku hidrografske mreže in o nekaterih kraških pojavih na Idrijskem

Janja Kogovšek PDF
Multiparameter Observations of the Reka Flood Pulse in March 2000

Janja Kogovšek, Metka Petrič PDF
Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice (JV Slovenija)

Mohamad Reza Ahmadipour PDF
The Role of Sarvak Formation in Supplying Pol-e Dokhtar Town (Iran) with Drinking Water

A. Sharafi, E. Raeisi, G. Farhoodi PDF
The Effect of Darab Salt Dome on the Quality of Adjacent Karstic and Alluvium Aquifers (South of Iran)

Nadja Zupan Hajna PDF
Origin of Fine-Grained Carbonate Clasts in Cave Sediments

Ivan Turk, Dragomir Skaberne, Bonnie A. B. Blackwell, Janez Dirjec PDF
Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju: Paleoklima in paleomikrookolje v jami Divje babe I, Slovenija / Assessing Humidity in an Upper Pleistocene Karst Environment: Palaeoclimates and Palaeomicroenvironments at the Cave Divje babe I, Slovenia

Janez Mulec, Polona Zalar, Nadja Zupan Hajna, Maja Rupik PDF
Screening for Culturable Microorganisms from Cave Environments (Slovenia)

Nataša Ravbar PDF
Kitajska kraška terminologija (Na izbranih primerih iz tropskega in subtropskega krasa)

Stanislav Južnič PDF
Treatises About the Subterranean World in Ljubljana Between 1678 and 1773

Andrej Kranjc PDF
Anthron Society (Postojna 1889 - 1911), the Beginning of Organised Speleology in Slovenia

Liz Price PDF
Some 19th Century Visitors to Caves in Peninsular Malaysia