LiparM., Zupanič PajničI., CotmanM., Zabavnik PianoJ., ZhaoJ.- xin, PekarovičD. and LeskovarT. (2020) “DNA, spectroscopic and geochemical analyses of bone fragments and associated speleothems in Postojna cave, Slovenia”, Acta Carsologica. Ljubljana, Slovenija, 49(2-3). doi: 10.3986/ac.v49i2-3.7970.