Skok, Sara, Blaž Kogovšek, Rok Tomazin, Samo Šturm, Ambrožič AvguštinJerneja, and Janez Mulec. 2020. “Antimicrobial Resistant Escherichia Coli from Karst Waters, Surfaces and Bat Guano in Slovenian Caves”. Acta Carsologica 49 (2-3). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ac.v49i2-3.9103.