Mlakar, Primož, Boštjan Grašič, BožnarMarija Zlata, Darko Popović, and Franci Gabrovšek. 2020. “Information System for Scientific Study of the Micrometeorology of Karst Caves – Case of Postojnska Jama Cave, Slovenija”. Acta Carsologica 49 (2-3). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ac.v49i2-3.7540.