Bosák, Pavel, Jiří Bruthans, Michal Filippi, Tomáš Svoboda, and Jakub Šmíd. 2016. “Karst and Caves in Salt Diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)”. Acta Carsologica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.484.