LiparM., Zupanič PajničI., CotmanM., Zabavnik PianoJ., ZhaoJ.- xin, PekarovičD., & LeskovarT. (2020). DNA, spectroscopic and geochemical analyses of bone fragments and associated speleothems in Postojna cave, Slovenia. Acta Carsologica, 49(2-3). https://doi.org/10.3986/ac.v49i2-3.7970