Bedding Planes, Moved Bedding Planes, Connective Fissures and Horizontal Cave Passages (Examples from Postojnska Jama Cave)

Jože Čar, Stanka Šebela

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.503

Abstract

Na primeru treh odsekov rovov v Postojnski jami je bila proučevana njihova speleogeneza. Pokazalo se je, da so oblikovane po lezikah, zdrsnih lezikah in veznih razpokah.Ugodnost le nekaterih lezik in zdrsnih lezik za speleogenezo je v njihovi povezanosti v penetrativno efektivno poroznost v določenem strukturnem bloku.


In 3 examples of passage parts from Postojnska Jama their speleogenesis was studied. It was shown that they are formed along bedding planes, moved bedding planes and connective fissures. The advantage for speleogenesis of some bedding planes and moved bedding planes is represented with their connection into penetrative effective porosity in specific structural block.

Full Text:

Untitled

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.503

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.