Dynamic estimating the karst tunnel water inrush based on monitoring data during excavation

Xiaobing Kang, Sheng Luo, Mo Xu, Qiang Zhang, Yanna Yang

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v48i1.4654

Abstract

The tunnel water gushing has long been a difficult hydrogeological problem, especially in karst areas. It affects the entire process of tunnel construction, operation and maintenance. In view of the complex disaster-causing mechanism and difficult quantitative predictions of water inrush, several theoretical methods are adopted to realize dynamic assessment of water inrush in the progressive process of tunnel construction. According to a survey conducted in the Zoumaling tunnel near Chongqing, China, 62% of its total length, e.g., 1525 m is associated with karst(including a fault fracture zone). On the basis of collecting real-time monitoring data about water inrush in the excavated section of the Zoumaling tunnel, a fuzzy data analysis method has been used to analyze the content of seven common ions in the inflow water, which makes it possible to classify the groundwater types and to establish the hydrogeological model of the tunnel site. In order to forecast the possibility and quantity of water inrush, it is essential to accurately model the groundwater system spatially. The preliminary forecasting result about untapped section reveals a small possibility of a sudden water inflow disaster and 35,000 m3/d water inflow, which is close to the ultimately measured quantity of water. This study provides a theoretical reference for the prediction of water inrush during tunnel construction, and the main characteristic of this study is reflected in the real-time prediction of tunnel water inrush according to actual tunnel inflow of excavated sections. This approach can be applied in similar situations for the prediction of tunnel water inrush in other karst regions.
Key words: karst region, tunnel water inrush; dynamic estimate; fuzzy cluster analysis.

Pričakovana dinamika vdora vode v predore na podlagi meritev med njihovo gradnjo


Pojav vdiranja vode v predore je že dolgo časa poznana težava, še posebej na kraških območjih. Pojavlja se med celotno gradnjo predorov, njihovo uporabo in vzdrževanjem. Za proučevanje potencialnega pojava nesreč in težavnega napovedovanja količine vdora vode je bilo preizkušenih več različnih teoretičnih metod. Te omogočajo oceno dinamike vdora vode med celotnim procesom gradnje predorov. Pri predoru Zoumaling v bližini mesta Chongqing (Kitajska) približno 62 % dolžine predora (1525 m) poteka na območju krasa in čez prelomna območja. Na podlagi v realnem času zbranih podatkov o vdorih vode v izkopanih odsekih predora Zoumaling se je naredila analiza mehkih množic. Ta je bila uporabljena za analizo sedmih v vodi najbolj značilnih ionov in je omogočila razvrstitev podzemne vode v različne skupine, s tem pa izdelavo hidrogeološkega modela neposredne okolice predora. Za analizo verjetnosti vdora vode in njene možne količine je izdelava natančnega modela vodonosnika zelo pomembna. Prvi rezultati, ki se nanašajo na en še nedokončan odsek, kažejo na majhno možnost nenadnega vdora vode. Največja možna dnevna količina vdora je ocenjena na 35.000 m3, kar je blizu najvišje izmerjene dnevne količine dotoka. Pričujoča raziskava vzpostavlja teoretično podlago za napoved vdora vode v času gradnje predora, glavna posebnost pa je napoved vdora v realnem času na podlagi izmerjenega dotoka v že izkopanih odsekih predora. Predstavljen postopek in napovedi, ki jih omogoča, se lahko uporabijo v podobnih primerih tudi na drugih kraških območjih.

Ključne besede: kraško območje, vdor vode v predore, pričakovana dinamika, analiza mehkih množic.

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v48i1.4654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.