1.
Berden T. Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra (eds.): Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia, 2018. AV [Internet]. 2. julij 2020 [citirano 23. februar 2024];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8814