1.
Murgelj I. Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi. AV [Internet]. 2. julij 2020 [citirano 6. julij 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8805