1.
Turk P. Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine. AV [Internet]. 2. julij 2020 [citirano 22. maj 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8804