1.
Božič D, Gaspari A, Pirkmajer D. Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju. AV [Internet]. 2. julij 2020 [citirano 6. julij 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8802