1.
Murko M, Draksler M. Nove najdbe iz starejše železne dobe iz Zagorja ob Savi in Save pri Litiji. AV [Internet]. 2. julij 2020 [citirano 6. julij 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8800