1.
Grahek L, Kovač O. Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav. AV [Internet]. 1. julij 2020 [citirano 6. julij 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8799