1.
TeržanB. Dolenjska halštatska skupina: Uvodnik in kratek oris. AV [Internet]. 1. julij 2020. [citirano 27. september 2020.];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8796