1.
Modrijan Z, Strmčnik Gulič M. Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče. AV [Internet]. 1. julij 2020 [citirano 6. julij 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8793