1.
Milavec T, Šmit Z. Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem. AV [Internet]. 1. julij 2020 [citirano 22. maj 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8792