1.
Donev D. Najpomembnejša antična mesta balkanskih provinc in obeh Panonij. AV [Internet]. 1. julij 2020 [citirano 22. maj 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8787