1.
WoźniakM. Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske. AV [Internet]. 1. julij 2020. [citirano 15. april 2021.];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8786