1.
Turk M, Turk I. Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke: Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize. AV [Internet]. 1. julij 2020 [citirano 6. julij 2022];71. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8782