1.
PerkoV. Milan Sagadin: Mali grad v Kamniku, 1997. AV [Internet]. 1. januar 2002. [citirano 25. maj 2020.];(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8539