1.
VeluščekA, ČufarK. Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001. AV [Internet]. 1. januar 2002. [citirano 25. maj 2020.];(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402