1.
TERŽAN B. Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris. AV [Internet]. 12. oktober 2019. [citirano 26. oktober 2020.];70. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7836