1.
Zupan M, Fabec T, Laharnar B. Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe. AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 13. junij 2024];74:505-30. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13169