1.
Brezigar B. Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 13. junij 2024];74:443-67. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13166