1.
Brezigar B. Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 30. november 2023];74:443-67. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13166