1.
Teržan B. Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris. AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 1. december 2023];74:333-52. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13152