1.
Ložnjak Dizdar D, Metzner-Nebelsick C, Rajić Šikanjić P, Barbir A, Fileš Kramberger JK. Grobova iz Batine kot primera ekonomske vloge in družbenega statusa žensk ob Donavi v starejši železni dobi. AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 18. junij 2024];74:161-88. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13117