1.
Kramberger B, Lubšina Tušek M, Tolar T. Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze). AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 18. junij 2024];74:39-124. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13114