1.
Turk M, Turk J. O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji. AV [Internet]. 14. julij 2023 [citirano 18. maj 2024];74:7-38. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13113