1.
Mlinar M, Tecco Hvala S. Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja. AV [Internet]. 7. julij 2022 [citirano 23. junij 2024];73:397-469. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10964