1.
BAVDEK A. Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi. AV [Internet]. 13. junij 2021. [citirano 24. september 2021.];72:263-08. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10226